Nieuw bestuur ’t Törpshoes

 

In ’t Törpshoes vond donderdagmiddag een bijeenkomt plaats van vrijwilligers, gebruikers en vertegenwoordiging van de gemeente. Bestuursvoorzitter Marlène Dehingh verzorgde een presentatie waarin de ontstaansgeschiedenis en wapenfeiten van de gemeenschappelijk huiskamer in vogelvlucht op een rijtje werden gezet en daarna maakte zij bekend wie het nieuwe bestuur gaan vormen.

De afgelopen maanden hebben Math Toonen en Nan Logister gezocht naar en gesproken met kandidaten en uiteindelijk is daar en nieuw vierkoppig bestuur uit naar voren gekomen.
Voorzitter wordt Thei Venderbosch, secretaris Veronique Hendriks, Math Toonen wordt penningmeester en Leon Cremers bestuurslid.

Op het ogenblik wordt gewerkt aan alle noodzakelijke voorbereidingen.
Er is een Stichting ’t Törpshoes in oprichting, want ’t Törpshoes komt op eigen benen te staan, met een eigen bestuur.
Zodra die stichting er is, kunnen andere zaken in gang worden gezet. Een eigen bankrekening en een huurovereenkomst met ZoWonen, bijvoorbeeld, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en nog meer zaken die moeten worden afgehandeld.

Eén en ander houdt in dat het huidige bestuur nog gewoon in functie blijft, want het is, zoals Marlène benadrukte, onmogelijk om ‘een beetje het bestuur te zijn’. Als de nieuwe stichting een feit is, treedt het huidige bestuur af en neemt het nieuwe bestuur de verantwoordelijkheid over.

Dat nieuwe bestuur kan zich in elk geval op financieel gebied veilig voelen, want zoals uit het jaarverslag over 2023 blijkt: ’t Törpshoes is een gezonde onderneming waar ook nog een buffer is gerealiseerd om moeilijker tijden te overbruggen.

Wethouder Andries Houtakkers memoreerde zijn kennismaking met Marlène en bevestigde nog eens wat iedereen weet: als Marlène ergens voor gaat, gaat ze ook voor de volle 100%.
En dat was bij het gemeentebestuur niet onopgemerkt gebleven: reden om haar de Speld van Verdienste toe te kennen. Zichtbaar ontroerd liet zij zich het kleinood opspelden.
En het was extra indrukwekkend omdat tot haar verrassing ook familieleden de zaal binnenkwamen om getuige te zijn van het moment.
Er waren ook nog een indrukwekkend boeket en een ingelijste oorkonde.
In haar dankwoord maakte Marlène duidelijk dat ’t Törpshoes het resultaat is van waar het zelf voor staat: samen!

Namens de vrijwilligers kreeg zij, net als secretaris Karin Graat, penningmeester Marian Hoogendorp en bestuurslid Marlies Mostert een feestelijk verpakte fles wijn en een tablet chocolade met ‘bedankt’ erop.

En daarna was het tijd voor gezellig samenzijn. Er was gezorgd voor hapjes en drankjes die, uiteraard, door vrijwilligers werden klaargezet en geserveerd.
’t Törpshoes Obbicht gaat straks beginnen aan een nieuw hoofdstuk

Permanente koppeling naar dit artikel: https://torpshoes.nl/nieuw-bestuur-t-torpshoes/